Skellefteå Flygklubb
Foto: Ulf Gustafsson
Klubben håller sakta på att vakna upp från sin törnrose sömn.

Skellefteå Flygklubb har sina rötter från 1930 talet. Det har alltid varit en klubb som härbärgat all flygverksamhet. Segelflyget var stort under en tid.

Februari 1936 startades Flygsektionen i SMS med bl.a flygutbildning samt vissa transporter. Detta välkomnades av Dr. Einar Wallqvist i Arjeplog som hoppades att ambulansflygning skulle införas. En skrivelse insändes till Luftfartsverket att SMS skulle få tillgång till planerad flygplats i Norrland. Februari 1937 startades Modellflygsektionen. November 1947 utgick flygsektionen ur SMS för att starta en egen Flygklubb.

Ett av Flygklubbs tidiga flygplan var en Zlin XII 182 SE-AGS. Det finns anteckningar därom från 1938. Ett av det sista flygplan klubben hade innan törnrosesömnen, var en Pa28 SE-EYZ åren 1970-1977

Återuppvaknadet har initierats av ett antal entusiaster som tycker flygning är roligt oavset typ av verksamhet. Det kan var modellflyg, segelflyg, skärmflyg, UL-flyg eller motorflyg.